Staj Aşamaları ve Belgeleri

Staj Aşamaları ve Belgeleri

 • Öğrenci 20 iş günü Üretim, 20 iş günü Yönetim olmak üzere toplam 40 iş günü staj yapmak zorundadır.
 • 40 iş günlük staj için sigorta üniversite tarafından yapılmaktadır. Staj yapılan kurumun sigorta ödeme zorunluluğu yoktur. Staj yapılan kurum stajyerin sigortasını ödüyor olsa bile, staj sigorta işlemleriniz üniversite tarafından da yapılır.
 • II. öğretimler öğretim dönemi içerisinde mesai saatlerinde staj yapabilirler. I. Öğretimler öğretim dönemi içerisinde mesai saatleri içerisinde ders devam zorunluluğundan dolayı staj yapamazlar. I. Öğretimler bütünleme sürecinde staj yapabilirler. Öğrenci staj tarihleri içerisinde bütünleme sınav(lar)ına girecekse o gün(ler) için tam/ yarım gün staj yapılan kuruluştan izin alınmış olması gerekir ve bu günler telafi edilmelidir. II öğretimlerin de yine I. Öğretimler gibi 2. Sınıf öğretim yılı bitmeden staj yapmak hakları yoktur. Öğrencilerin staj hakkı 2. Sınıf bittikten sonra başlar.
 • Derse devam zorunluluğu kalmayan I.öğretim öğrenciler dönem içerisinde staj yapabilirler.
 • Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir.
 • Staj yapılan kurumda ilgili meslek ile ilgili mühendis(Endüstri, Makine Müh.) olması zorunludur.
 • Staj, mühendislik anlamında teorik bilgi öğrenme amaçlı değil, teorik bilginin uygulamasının görülmesi geliştirilmesi ve değerlendirilmesi amacı ile yapılmaktadır. Bu bakımdan esas amaç staj yerindeki Endüstri mühendisliği mesleğinin görev ve sorumluluklarını, işleyişini görmek ve sistem bakımından gözlem yapmaktır.

Staj Aşamaları

Staja Başlamadan Önce Yapılacaklar

1) Öğrenci staj yapacağı işyerine Zorunlu Staj Formunu  tükenmez kalemle staj defterine el yazısıyla ya da bilgisayar ortamında doldurup kaşeletip imzalatacaktır.
2) Öğrencinin formu 2 nüsha halinde doldurup staj komisyonuna staja başlamadan en geç 1 ay kala teslim etmesi gerekmektedir.
3) Staj yeri komisyon tarafından onaylandıktan sonra öğrenci, staja başlamadan önce Staj Sicil Fişi ve Staj Defteri’ne resimlerini (dijital olarak da basılabilir) yapıştırıp Staj (SGK) Bürosu’na mühürletecektir.

4)  Öğrenci staja başlamadan önce, Staj (SGK) Bürosu’ndan alacağı Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (SGK Belgesi ) ve Staj Sicil Fişini  staj yapacağı işyerine teslim etmek zorundadır. 

   • SGK Belgesi  almak için TC Kimlik Numarası gerekmektedir.
   • SGK Belgesini  arkadaşınız sizin adınıza alabilir.

Staj Esnasında Yapılacaklar

1) Öğrenci Staj Defteri'ni  günlük olarak dolduracaktır.
2) Sistemde mevcut olan Staj Defteri'ni  öğrencilerimiz el yazısıyla kendileri  doldurabildiği gibi, bilgisayar çıktısı olarak da düzenleyebilirler.
3) Staj Sicil Fişi’nde şirkete ait mühür ve birim amirinin imzasının olması gerekmektedir. Sicil fişi kapalı bir zarfa konmalı ve zarf da mühürlenmelidir.
4) Staj Defteri’nde ise tüm sayfalarda birim amirinin imzası ve ilk sayfasında şirkete ait mühürün olması gerekmektedir.

Staj Bitiminde Yapılacaklar 

1) Öğrenci staj bitiminden sonra Staj Sicil Fişi ve Staj Defteri’ni Staj sunumu sırasında bölümünün Staj Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir. 
2) Dönem içerisinde staj yapan öğrencilerin sunumu stajın bittiği tarihten itibaren en geç 2 hafta içerisinde Staj Komisyonuna yapılmaktadır.
3) Yazın staj yapan öğrencilerin sunumu ise Staj Komisyonu’nun belirlediği tarihlerde yapılmaktadır. Tarihler Güz Dönemi açıldıktan sonra bölüm sayfasında duyurulur.  


EVRAK ADI

DOSYA

Staj Yönergesi

Staj Danışmanları

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors