Misyon - Vizyon

Misyon

"Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, öğretim, araştırma ve yayın faaliyetlerini sürdürerek sosyal, kültürel, bilimsel, ekonomik ve teknolojik alanda hizmet etmeyi hedefleyen; sürekli öğrenmeyi ilke edinmiş, yaratıcı ve yapıcı, ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme yeteneği ve sistem yaklaşımına sahip, özgüveni yüksek, liderlik becerisi olan, toplumsal sorumluluğu ve meslek etiği güçlü, çağdaş ve nitelikli endüstri mühendisleri yetiştirmek.

Eğitim ve araştırma faaliyetlerinde sanayi ile işbirliğine önem veren ve sanayinin ihtiyaçlarını bilimsel ve güncel yöntemlerle karşılayan bir bölüm olmak.

Sonuçları akademik çevrede kabul gören bilimsel araştırmalar yapmak."

Vizyon

"Nitelikli eğitim-öğretim veren, sanayi ile işbirliği içerisinde bölge sorunlarına çözüm bulabilen, kendi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören araştırma ve yayınlar üreten ve toplumun gelişmesine yön veren bir bölüm olmak."


Eğitim Amaçları

Endüstri Mühendisliği Programı (I. ve II. Öğretim) Eğitim Amaçları Aşağıdaki gibidir:


  • Mezunlarımız üretim ve hizmet sektörlerinde, Kamu veya Özel Kurum ve kuruluşlarda görev alırlar.
  • Program mezunları çoğunlukla; üretim planlama ve kontrol, insan kaynakları yönetimi, sistem analizi ve yönetimi, lojistik yönetimi, yatırım planlama, kalite yönetimi, eğitim ve danışmanlık pozisyonlarında istihdam edilirler.
  • Yaşam boyu öğrenme bilinciyle mezunlarımız akademik gelişimlerine devam ederler.

  • Demo Settings
    Header Colors
    Navigation Colors
    Footer Colors