Misyon - Vizyon

Misyon

"Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, öğretim, araştırma ve yayın faaliyetlerini sürdürerek sosyal, kültürel, bilimsel, ekonomik ve teknolojik alanda hizmet etmeyi hedefleyen; sürekli öğrenmeyi ilke edinmiş, yaratıcı ve yapıcı, ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme yeteneği ve sistem yaklaşımına sahip, özgüveni yüksek, liderlik becerisi olan, toplumsal sorumluluğu ve meslek etiği güçlü, çağdaş ve nitelikli endüstri mühendisleri yetiştirmek.

Eğitim ve araştırma faaliyetlerinde sanayi ile işbirliğine önem veren ve sanayinin ihtiyaçlarını bilimsel ve güncel yöntemlerle karşılayan bir bölüm olmak.

Sonuçları akademik çevrede kabul gören bilimsel araştırmalar yapmak."

Vizyon

"Nitelikli eğitim-öğretim veren, sanayi ile işbirliği içerisinde bölge sorunlarına çözüm bulabilen, kendi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören araştırma ve yayınlar üreten ve toplumun gelişmesine yön veren bir bölüm olmak."
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors