Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
 

Tanıtım » Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Endüstri mühendisliğinin temel amacı etkinliği ve verimliliği arttırmaktır. Bir endüstri mühendisinin başlıca ilgi alanları; ; verimlilik analizi, değerlendirmesi ve yönetimi, işbilim ve iş etüdü, iş yeri düzenleme, iş güvenliği, yatırım analizi ve planlaması, kuruluş yeri seçimi, finansman yönetimi, mühendislik ekonomisi, karlılık analizleri, üretim planlama ve denetim, satış tahminleri, malzeme yönetimi, lojistik ve stok denetim, nitelik denetim ve güvenilirlik, standardizasyon, kıymet analizi, maliyet düşürme, araştırma ve geliştirme yönetimi, teknoloji transferi, bilgisayar destekli tasarım, imalat ve planlama, grup teknolojisi, esnek imalat sistemleri, suni zeka ve uzman sistemler, bakım planlaması ve kontrolü, stratejik planlama, yönetim ve organizasyonel planlama, insan gücü planlama, iş değerlendirme ve ücret yönetimi, proje yönetimi vb. sayılabilir.

Endüstri mühendisliği disiplinler arası geniş bir alanda çalışmayı gerektiren bir bilim dalıdır. İnsanları,  makineleri, enerjiyi, malzemeyi en verimli şekilde kullanabilecek prosesleri tasarlar.  

Endüstri mühendisliği Amerikan Endüstri Mühendisliği Enstitüsü (American Institute of Industrial Engineers ) tarafından şöyle tanımlanmıştır:

“Endüstri Mühendisliği insan, malzeme, araç-gereç ve enerjiden oluşan bütünleşik sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve kurulmasıyla ilgilidir. Bu sistemlerden elde edilecek sonuçların tahmin edilmesi, değerlendirilmesi ve belirlenmesi için matematik, fen ve sosyal bilimlerdeki bilgi ve yeteneklerin, mühendislik analizi ve tasarımı metotlarıyla birlikte kullanılması gerekmektedir.”

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ NASIL OLMALIDIR?

1990 yılında, Endüstri Mühendisleri Kurulu (The Council of Industrial Engineers) ve Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanları Kurulu (The Council of Industrial Engineering Academic Heads), bir endüstri mühendisinin sahip olması gereken yetenek, beceri ve özellikleri belirlemek için bir araya geldiler.

  • Endüstri Mühendislerinin, fen, matematik ve mühendislik alanlarında sağlam temelleri ve teknik problemleri çözme becerileri olmalıdır.
  • Endüstri Mühendisleri, çalıştıkları şirketlerde ortaya çıkabilecek yeni kavram ve tekniklerin uygulanması, entegrasyonu ve kullanılmasında lider konumunda bulunmalıdırlar.
  • Endüstri Mühendisleri, "süreç geliştirme fonksiyonu" nun anlamını kavramalı ve bunu bir endüstri mühendisi problemi olarak kabul etmelidirler.
  • Endüstri Mühendisleri, bilim, teknoloji ve iş yaşamını birleştiren sistem bütünleştiricileridir. Endüstri Mühendisleri, problemleri teknik, insanlık, bilgi ve finansal açıdan değerlendirmelidir.
  • Endüstri Mühendisleri, çok iyi proje yönetimi yeteneğine ve ticari zekaya sahip olmalıdırlar.
  • Endüstri Mühendisleri, her zaman yeni şeyler öğrenmeye ve modern çalışma metodlarını kabul etmeye hazır olmalıdırlar.
  • Endüstri Mühendisleri, bir işletmenin herhangi bir bölümünün yönetimindeki uygulamaları kavrayabilecek yeteneğe sahip olmalıdırlar. Aynı zamanda çalışmalarında müşteri ihtiyaçları üzerine konsantre olmalı ve iç ve dış müşteri ilişkilerinin farkında olmalıdırlar.
  • Endüstri Mühendisleri, iyi iletişim becerilerine sahip olmalıdırlar. Ayrıca kendilerini yeni durumlara karşı hazırlamalı, kendi kendilerine karar verip sahip oldukları yetenekleri tüm birimlerde ve endüstride uygulayabilmelidirler.
  • Endüstri Mühendisleri, küresel bakış açısına sahip olmalı ve değişik kültür, ulus ve teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. Ayrıca endüstri mühendisleri, en yüksek profesyonel standartlara sahip olmalıdırlar.
  • Son olarak, endüstri mühendisleri kendileriyle ve meslekleriyle gurur duymalıdırlar. Üniversite, endüstri ve toplumun geleceğine katkıları takdir edilecek en zeki öğrenciler, Endüstri Mühendisliği öğrencileri olmalıdırlar.

RSS  

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 10 00 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33