Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Başkan Prof. Dr. Zerrin ALADAĞ

Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü; Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nin iki Fakültesinden(Elektrik ve Makine) biri olan Makine Fakültesi bünyesinde 1981 yılında öğretime başlamıştır. 2547 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Kocaeli DMMA kapatılarak 20 Temmuz 1982 de Kocaeli Mühendislik Fakültesi adı altında Yıldız Üniversitesine bağlanmıştır.

İlk yıllarda; Elektronik - Haberleşme, Makine, Jeofizik, Endüstri, Elektrik olmak üzere beş bölümden biri olarak eğitim-öğretim hizmeti veren Bölümümüz; 11 Temmuz 1992 yılında Kocaeli Üniversitesi'nin kurulmasıyla Mühendislik Fakültesinde ilerleyen yıllarda açılmış olan toplam 13 bölümden biridir.

Endüstri Mühendisliği disiplinler arası bir bilim dalıdır ve mezunlarına mühendislik yetkinliğini sistem yaklaşımı ile güçlendirme becerileri kazandırmaktadır. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı olmak üzere iki temel alanda gruplandırılmış derslerle planlanmış olan eğitim-öğretim programımızda; üretim sistemlerinin kaynaklarının planlanması, üretim optimizasyonu ve sürecin sürdürebilirliğinin sağlanması, ergonomik koşulların oluşturulması gibi sistem performansına yönelik bilgi aktarılmaktadır. Öğrenim ve araştırma amacıyla öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin kullanımına açık Ergonomi, Optimizasyon, CAD/CAM, Simülasyon ve SAP laboratuvarlarımız mevcuttur. Bölümümüzde lisansüstü seviyede, Endüstri mühendisliği ve Mühendislik Yönetimi alanında yüksek lisans ve endüstri mühendisliği alanında doktora programlarını yürütülmektedir

Bölümümüzde I.ve II. Öğretim hizmeti verilmekte olup; üniversite tercihlerinde; Fakülte genelinde ilk üç sırada yer almaktadır. Eğitim-Öğretim Programlarımız MÜDEK(Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından akredite edilmiştir.

KOÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü olarak; belirli aralıklarla paydaşlarımızla bir araya gelip sektörün gereksinimleri çerçevesinde sürekli iyileştirme döngümüzü dinamik tutmaktayız. Örnek çalışmalar yapan bir Endüstri Mühendisliği Öğrenci Topluluğuna ve sanayi yoğun bir bölgede olmanın avantajına sahibiz. Teorik bilgiyi sektörden gelen talepler doğrultusunda çeşitli projelerle gerçek problemlere uygulama ayrıcalığı bulabilmekteyiz.

Endüstri Mühendisliği disiplininin temel karakteristikleri çerçevesinde öğrencilerimize kazandırılan mühendislik becerisi; Endüstri 4.0 akımına da en hızlı şekilde uyum sağlamalarını ve Endüstri 4.0 fırsatlarını yakalayabilmelerini mümkün kılacak esnekliktedir.

Başarılı bir öğrencilik dönemi ve hedeflediğiniz bir çalışma hayatı dilerim.Prof. Dr. Zerrin ALADAĞ
Endüstri Mühendisliği Bölüm BaşkanıDemo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors